Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Simno g. 4, Kaune Administracinės paskirties pastato Simno g. 4, Kaune statybos projektas

1. ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD LIETUVOJE PASKELBTAS KARANTINAS, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO APTARIMO SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS TIK LAIKOTARPIU PO KARANTINO ARBA TURI BŪTI ORGANIZUOJAMAS ELEKTRONINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTERIJOS 2020 03 17 RAŠTE Nr. (14)-D8(E)-1262 “DĖL VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ RENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTUS“ PATEIKTA INFORMACIJA.
2. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 p. nurodytais reikalavimais projektuojant aikštelę ir numatant 10 ir mažiau automobilių vietų, atstumas turėtų būti numatytas 10 m. iki projektuojamo visuomeninio pastato langų.