Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
K. Donelaičio g. 15, Kaunas Daugiabučio gyvenamojo namo "1A2P", K. Donelaičio g. 15, Kaune, rekonstravimo projektas. (Gamybinės patalpos paskirties keitimas į gyvenamąją patalpą)

D Ė M E S I O  /////   ATSIŽVELGIANT Į TAI , KAD LIETUVOJE PASKELBTAS KARANTINAS, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO APTARIMO SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS TIK LAIKOTARPIU PO KARANTINO ARBA TURI BŪTI ORGANIZUOJAMAS ELEKTRONINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTERIJOS 2020 03 17 RAŠTE Nr. (14)-D8(E)-1262 “DĖL VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ RENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTUS“ PATEIKTA INFORMACIJA.

ATSIŽVELGIANT Į ANKSČIAU ĮVARDYTĄ PRAŠOME PATIKSLINTAS SKELBIMO TEKSTAS