Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Prancūzų g. 58, Kaune Daugiabučio gyvenamojo namo su paslaugų ir prekybos paskirties patalpomis Prancūzų g. 58, Kaune, statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai

Patikslinti vaikų žaidimo aikštelės sprendinius; neįgyvendintos STR „Gyvenamieji pastatai“ 243 punkte nurodytos nuostatos.

2. ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD LIETUVOJE PASKELBTAS KARANTINAS, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO APTARIMO SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS TIK LAIKOTARPIU PO KARANTINO ARBA TURI BŪTI ORGANIZUOJAMAS ELEKTRONINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTERIJOS 2020 03 17 RAŠTE Nr. (14)-D8(E)-1262 “DĖL VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ RENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTUS“ PATEIKTA INFORMACIJA.