Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Laisvės al. 51A, Kaunas Administracinės paskirties pastato 3B4p (un.Nr. 1995-3009-4030) Laisvės al. 51A, Kaune dalies patalpų paskirties keitimo į viešbučių paskirtį, kapitalinio remonto projektas

D Ė M E S I O  /////   ATSIŽVELGIANT Į TAI , KAD LIETUVOJE PASKELBTAS KARANTINAS, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO APTARIMO SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS TIK LAIKOTARPIU PO KARANTINO ARBA TURI BŪTI ORGANIZUOJAMAS ELEKTRONINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTERIJOS 2020 03 17 RAŠTE Nr. (14)-D8(E)-1262 “DĖL VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ RENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTUS“ PATEIKTA INFORMACIJA.

ATSIŽVELGIANT Į ANKSČIAU ĮVARDYTĄ PATIKSLINTAS SKELBIMO TEKSTAS