Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Gedimino g. 18, Kaunas Maitinimo paskirties patalpų (un. Nr. Keitimas į paslaugų paskirtį Gedimino g. 18, Kaune projektas

D Ė M E S I O  /////   ATSIŽVELGIANT Į TAI , KAD LIETUVOJE PASKELBTAS KARANTINAS, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO APTARIMO SUSIRINKIMASGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS TIK LAIKOTARPIU PO KARANTINO ARBA TURI BŪTI ORGANIZUOJAMAS ELEKTRONINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTERIJOS 2020 03 17 RAŠTE Nr. (14)-D8(E)-1262 “DĖL VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ RENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTUS“ PATEIKTA INFORMACIJA.

ATSIŽVELGIANT Į ANKSČIAU ĮVARDYTĄ PRAŠOME TIKSLINTI SKELBIMO TEKSTĄ 

Prašome pateikti situacijos planą su automobilių parkavimo sprendimu, atitinkančiu STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“  nuostatas.