Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
A. Mickevičiaus g. 47-1 ir A. Mickevičiaus g. 47-2, Kaunas Patalpų adr. A. Mickevičiaus g. 47-1 ir A. Mickevičiaus g. 47-2, Kaune, paprastojo remonto projektas, keičiant pastalpų paskirtį iš administracinės į gyvenamąją

D Ė M E S I O  /////   ATSIŽVELGIANT Į TAI , KAD LIETUVOJE PASKELBTAS KARANTINAS, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO APTARIMO SUSIRINKIMASGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS TIK LAIKOTARPIU PO KARANTINO ARBA TURI BŪTI ORGANIZUOJAMAS ELEKTRONINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VADOVAUJANTIS LR APLINKOS MINISTERIJOS 2020 03 17 RAŠTE Nr. (14)-D8(E)-1262 “DĖL VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ RENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTUS“ PATEIKTA INFORMACIJA.

ATSIŽVELGIANT Į ANKSČIAU ĮVARDYTĄ PRAŠOME TIKSLINTI SKELBIMO TEKSTĄ