Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
JAUNIMO A. 16, KAUNE VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, JAUNIMO A. 16, KAUNE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. Prašome sklypo plano brėžinyje pateikti atstumus nuo planuojamų vykdyti statybos darbų iki sklypo ribų. Taip pat prašome pateikti informaciją ar planuojami statybos darbai numatomi vykdyti pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 193 punkto reikalavimus. Jeigu  ne, prašome pateikti kaimyninių sklypų savininkų sutikimus.

2. Prašome pateikti sklypo bendrasavininkų sutikimus dėl numatomų statybos darbų

3. Prašome patikslinti, kokia apdailos medžiaga numatoma fasadų zonose, kurios vizualizacijose vaizduojamos kaip medienos tekstūra