Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Palangos g. 5-4, Kaune Negyvenamosios patalpos Nr.4 (unik.nr. 1992-7012-7018:0003), Palangos g. 5, Kaune paskirties keitimo į gyvenamąją ir kapitalinio remonto, suformuojant 2 nekilnojamo turto kadastro objektus – butus su bendro naudojimo patalpomis, projektas

Prašome patikslinti automobilių parkavimo poreikį sklype esantiems pastatams.  Prašome patikslinti sklypo plano brėžinį nurodant aktualius atstumus nuo  gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų langų iki esamų /projektuojamų park. vietų . Prašome nurodyti esamas  automobilių parkavimo vietas bei  nurodyti ar po paskirties keitimo parkavimo vietų poreikis padidės. Prašome pateikti automobilių parkavimo sprendimą pagal  STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“