Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Vytauto pr. 23, Kaunas Gamybinio pastato unik.nr. 1993-0077-0018 paskirties keitimo į administracinį pastatą ir rekonstravimo projektas, adresu Vytauto pr. 23, Kaunas

Pateikti sklypo plano brėžinį su kaimyniniais sklypais, automobilių parkavimo sprendinius nurodant atstumus iki kaimyniniuose pastatuose esančių gyvenamų ir visuomeninių patalpų langų.