Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
PUODŽIŲ G. 10-1, KAUNAS PATALPOS (U.K. 4400-4714-3962:9868), PUODŽIŲ G. 10-1, PASKIRTIES KEITIMO IŠ GYVENAMOSIOS Į PASLAUGŲ PROJEKTAS

1. Informuojame, kad vadovaujantis LR Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktu,  Statybą leidžiančiam dokumentui gauti vieni iš privalomų pateikti dokumentų yra statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, ...

Paaiškiname, kad teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams,  statytojas privalo pateikti  daugiabučio gyvenamojo namo butų ir  patalpų savininkų apklausos protokolinį sprendimą.

Balsavimą raštu organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaudamasis LR aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 (LR aplinkos ministro 2018-09-21 įsakymo Nr. D1-844 redakcija) patvirtintu „Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu“.

                    2. Teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, prašome pateikti plano brėžinį, kuriame būtų aiškiai pavaizduota, kad keičiama atskiro turtinio vieneto paskirtis.