Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Laisvės al. 38D, Kaunas Prekybos pastato su gyvenamosiomis patalpomis 7E2p Laisvės al. 38D, Kaune rekonstravimo projektas

 1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje  klaidingai nurodyta pastato paskirtis- Mokslo. Nt registrų centro išraše nurodoma pastato paskirtis-Prekybos pastatas su gyvenamosiomis patalpomis.; Pateiktas  2017 06 09 patalpų sąrašas neatitinkantis tikrovės. Prašome tikslinti pateiktus duomenis ir dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.                                                               2.Pateikti galimai netikslūs duomenys apie gretimybes, galimai pateikti ne visi reikalingi gretimybių sutikimai;                                    3. Automobilių parkavimo sprendimas neužtikrina STR 2.06.04:2011 „GATVĖS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ reikalavimų vykdymo bei neatitinka 2019 02 05 KMST sprendimu Nr. T-20 patvirtintos  tvarkos.                                                3.Sprendiniuose numatyta gyvenamajai paskirčiai pritaikyti  daugiau nei 1/2  pastato. Dėl šios priežasties  turėtų būti keičiama pastato paskirtis  į gyvenamąją, tačiau tokios galimybės nėra, kadangi  žemės sklypo naudojimo būdas-Komercinės paskirties objektų teritorijos.                                                                                     4. Nepateikti patalpų insoliavimo trukmės skaičiavimai, užtikrinantys privalomą patalpų insoliavimo trukmę;                           5. Projektuojamas pastatas turi gyvenamojo pastato požymių. Pažymime, kad projektuojant  gyvenamas patalpas pastate (gyv. Pastatą),  turi būti projektuojamos privalomosios  sklypo naudojimo zonos. Šios zonos projektiniuose pasiūlymuose nesuprojektuotos.