Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
NEMUNO G. 12, KAUNAS KULTŪROS IR ŠVIETIMO PASKIRTIES SKLYPO NEMUNO G. 12, KAUNE, SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASI8LYMAI

1. Evakuacinės laiptinės įrengimas  prie pastato priskirtinas statinio rekonstravimui. Prašome pateikti patikslinimus dėl projekto sprendinių apimties. 2 Prašome detalizuoti amfiteatro sprendinius ir esant reikalui patikslinti statinio kategoriją.  3. Prašome  patikslinti kaip projekte atsižvelgiama į  teisės aktų reikalavimus dėl  norminių atstumų sklypo ribų atžvilgiu išlaikymo. Esant reikalui prašome pateikti gretimų valdų savininkų sutikimus statinių  statybai  arčiau  sklypo ribos (neišlaikant norminių atstumų).