Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
J. MATEIKOS G. 22, KAUNE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO J. MATEIKOS G. 22, KAUNE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Skelbimas atnaujintas, pakeičiant viešo susirinkimo laiką į 17.00 val.