Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Marių g. 85B, Kaunas Vienbučio gyvenamojo namo su priklausiniais Marių g. 85B, Kaune, naujos statybos projektas

Viešas susirinkimas įvyks 2018-10-03 d., nuo 17.00 iki 18.00 val. UAB
„Miesto planas“ patalpose, adresu Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune.