Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Piliakalnio g, Kaunas Piliakalnio gatvės Kauno mieste rekonstravimo projektas

Pateikti bendruosius statinio rodiklius prieš ir po rekonstravimo. Registro pažymoje g-vės kategorija įregistruotas aptarnaujanti, projektuojama pagrindinė. Registre gatvės ilgis įregistruotas ilgesnis, nei projektuojamas. AR aiškiai nurodyti rekonstrukcijos metu atliekamus statybos darbus.