Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Rokų ir Plytinės gatvės Plytinės gatves rekonstravimo projektas Kauno mieste Rokų gatves rekonstravimo projektas Kauno mieste

 

 1. Prašome brėžiniuose aiškiai nurodyti Rokų ir Plytinės gatvių inventorines ribas, raudonųjų linijų ribas ir gretimų valdų ribas, miško ribą.

 2. Planuojami statybos darbai manytinai patenka į Marijampolės plento gatvės ribas, miško ir privačias valdas.

 3. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti susikertančių gatvių pavadinimus, kategorijas ir invent. ribas.

 4. Planuojami statybos darbai privalo būti numatomi tik gatvės ribose.

 5. Numatant darbus už gatvės ribų patenkančius į nesuformuotus valstybinės žemės teritoriją, privalu gauti NŽT sutikimą.

 6. Planuojant statybos darbus patenkančius į suformuotus sklypus, pirmiausiai privalu inicijuoti žemės sklypų ar jo dalių paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

 7. Patikslinti informaciją ar pakankamas esamas kritulių surikimas ar planuojama įrengti papildomai.

 8. Pateikti informaciją ar planuojama esamų elektros linijų sukabeliavimas, ar planuojami įrengti nauji apšvietimo stulpai, ar paliekami esami.

 9. Brėžiniuose pateikti informaciją dėl dangų sprendinių ant  viaduko esančio virš Marijampolės plento.

 10. Būtina vadovautis ir patvirtintais detaliaisiais planais.

 11. Prašome pateikti informacija ar planuojamos viešojo transporto stotelių vietos, jei taip  prašome jas nurodyti.

 12. Ar Rokų gatvės 4/5 brėžiniuose viešojo transporto stotelė projektuojama prie aukštos įtampos elektros laidų?