Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Mikėnų akl. 1-20,22, Dviejų butų ir dviejų butų sublokuotų gyvenamieji namai

Vadovaujantis Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, 31 punktu nustatyti galimi užstatymo tipai -vienbutis blokuotas užstatymas.