Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Gaižiūnų g. 3, Kaunas Garažų paskirties pastato, unik. Nr. 1996-2039-0027, Gaižiūnų g. 3 Kaune, rekonstravimo ir paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai