Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Brastos g. 22 Daugiabučių gyvenamųjų namų su automobilioų saugyklomis Brastos g. 22, Kaune, statybos projektas

Projektuojami pastatai servituto zonoje. Užstatymo zona, automobilių parkavimas neatitinka detaliojo plano sprendinių. Koreguoti detalųjį planą techninio projekto rengimo metu. Sklypo plane nenurodyti pagrindiniai skl. rodikliai, sutartiniai žymėjimai, vaikų žaidimo aikštelė ir kt.