Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Romainių g. 96 Vienbučio gyvenamojo namo unik. Nr.5296-2025-5012, garažo unik. Nr. 5296-2025-5034, ūkinio pastato unik. Nr. 5296-2025-5045 griovimo, vieno buto gyvenamojo namo unik. Nr. 5296-2025-5023 rekonstravimo į šešių butų gyvenamąjį namą, dviejų butų gyvenamojo namo ir prekybos paskirties pastato Romainių g. 96, Kaune, statybos projektas