Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Chemijos g. 4D, Kaunas Paslaugų paskirties ir kitos paskirties (lošimo namų) pastatų statybos projektas

Pastabos.
1.Vadovaujantis STR 1.0404:2017 VIII SK. 61.3. PATIKSLINTI, KAS YRA PROJEKTO ARCHITEKTAS.
2. Pateikti žemės sklypo Chemijos g. 4D nuomos sutartį (LR Statybos įstatymas3 str. Teisė būti statytoju ir šios teisės įgyvendinimas).
3. Pagal pateiktą Registrų centro NT registro išrašą sklype yra įregistruoti statiniai. Atkreipiame dėmesį, kad nauja statyba galima tik neužstatytame sklype.
4. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje. Prašome patikslinti ar rengiant projektinius pasiūlymus buvo atsižvelgta į aukščiau išdėstytą nuostatą.
5. NT Registre yra įregistruota naudojimosi tvarka žemės sklypu ir bendraturčių susitarimas. Prašome pateikti naudojimosi tvarką, susitarimą ir patikslinti ar rengiant projektinius pasiūlymus buvo atsižvelgta į aukščiau išdėstytą nuostatą.
6. Sklypo plane pažymėti gretimybes, įvažas į sklypą ir gretimus sklypus, įvažų pločius, atstumus nuo sklypo ribos iki projektuojamų statinių. Neišlaikant normatyvinių atstumų – gauti gretimų sklypų savininkų/naudotojų sutikimus.
7. Pažymėti Chemijos gatvės užstatymo liniją.
8. Pateikti Chemijos gatvės užstatymo išklotinę grafine ar kita išraiškos forma.
9. Pateikti sklypo užstatymo rodiklius – tankį, intensyvumą (leidžiamus, projektuojamus) , pastato aukštį (projektuojamą) ir Kauno miesto bendrojo plano ištrauką.
10. Patikslinti projektuojamo kitos paskirties paslaugų pastato tikslinę paskirtį.